Archiv pro rubriku: ČCE

Den státnosti a osobní rozhodování

pravda_viteziSynodní rada ČCE začátkem března 2013 poslala panu prezidentovi před nástupem do úřadu dopis, kde se zabývala jak stylem jeho předvolební kampaně, tak i heslem na jeho standardě, tj. vítězící pravdou. Rovněž se dotkla jeho plánu stát se prezidentem deseti milionů lidí. Součástí dopisu bylo i přání do plnění úkolu v novém úřadě a ujištění, že křesťané se modlí za ty, kdo mají moc a že se tak bude dít i z naší strany.

Mj. bylo v dopise uvedeno: Pravdu a pravdivost považujeme za základní kritérium velikosti člověka a světa. Každý člověk, který se ve Vašem okolí bude pohybovat a je spojen s neprůhledností a korupčními způsoby, podkopává jakoukoliv snahu o pravdivost. Pravděpodobně i takoví lidé ovlivňovali Vaši kampaň. Na jedné straně Vám významně pomohli k vítězství, na druhé straně však také mnohé odradili tím, jak skutečnost zamlčovali nebo účelově upravovali.

Máme za sebou rok a půl působení pana prezidenta. I kdyby se způsob současného vládnutí nevzdaloval heslu na prezidentské vlajce, přece jen ve srovnání presidentů, prvního a zatím posledního, existuje obrovský rozdíl. Myšlení a způsoby Tomáše G. Masaryka a Miloše Zemana jsou si tak vzdálené v neprospěch současného prezidenta, že to na jednu stranu nedává přílišnou naději na lepší poměry v systému fungování našeho státu a života naší společnosti. Na druhou stranu tato skutečnost žádá zachovat si jistý odstup od stylu, který za celou dobu nenese stopy jakékoliv reflexe a snahy, byť jen o píď přiblížit se ideálům, na kterých tato republika vznikla.

Pozvání na Hrad při předání státních vyznamenání 28.10.2014 jsem dostal, ale účastnit jsem se z uvedených důvodů nemohl.

Prohlášení synodní rady ČCE k projevům rasismu v české společnosti

SR_darkV poslední době jsme znepokojeni projevy otevřeného i skrytého rasismu v české společnosti. Skrytého rasismu v mnohých z nás využívají neonacistické bojůvky, které pochodují ulicemi a vykřikují rasistická hesla. V době hospodářské recese se celý problém ještě umocňuje a k neonacistům se přidávají další lidé. V těchto dnech se tak děje zvláště v místech, kde není zvládnutý problém soužití mezi většinou a romskou menšinou.

Víme, že není jednoduché soužití s lidmi vyloučenými z většinové společnosti, s lidmi, kteří nemají dlouhodobě práci, nepoznali pravidelnost v životě, kterým rodiče neumožnili vzdělání, kteří nemají peníze.

K lepšímu soužití se nedospěje demonstracemi, které jsou zneužity představiteli neonacistických stran a skupin k šíření zlé a tupé ideologie. Takové způsoby odmítáme, protože ohrožují svobodu a důstojnost našich spoluobčanů a ve svém důsledku i nás samých. Jsou cizí našemu pojetí, které vychází z víry a z následování Ježíše Krista.

Považujeme za potřebné, aby veřejná správa, církve a neziskové organizace s menšinami trpělivě a plánovitě pracovaly.

Připomínáme, že v této věci nejde jen o práci s romskou menšinou, ale také o práci s celou společností, o překonávání zažitých nechutí, nenávistí a názorů na menšiny. Důležitá je odpovědná a pravdivá výchova dětí a mládeže a zdůraznění role rodiny jako prostoru, v němž se učíme lásce a toleranci.

Děkujeme všem, kdo se staví na odpor rasistickému myšlení i jednání a snaží se situaci u nás nenásilně řešit.

V Praze 3. září 2013

Joel Ruml, synodní senior

Lia Valková, synodní kurátorka

Daniel Ženatý, I. náměstek synodního seniora

Pavel Stolař, I. náměstek synodní kurátorky

Pavel Kašpar, II. náměstek synodního seniora

Eva Zadražilová, II. náměstkyně synodní kurátorky