Archiv pro rubriku: Kázání

Jiná je záře slunce a jiná měsíce

Evangelicky-kostel-HrabovaHrabová 9. června 2012, 2. po Trojici

Čtení: Lk 11,33-36

 

 

 

Kázání:

1K 15,41: Jiná je záře slunce a jiná měsíce, a ještě jiná je záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší září.

Est 2,15b.20a+4,16-14Ester získala přízeň všech, kdo ji spatřili. .. Ester dosud nic neoznámila o svém původu a o svém liduMordokaj však vzkázal Esteře: „Nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem, jediná ze všech židů. 14 Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům odjinud, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato.“

Bratři a sestry, téměř každý den je spojen s něčím, co jsme zažili, s kým se potkali. Vezmete fotografie a hned vám vytanou na mysli scenérie, které vás zaujaly a oslovily; lidé, kteří vás doprovázeli, se kterými jste rádi byli a kterých jste si vážili. Jsme tím vším poznamenáni, protože víme, že působení té které chvíle a osobnosti na nás je v jejím vyzařování. Připomínáte si nejednoduchost emigrace svých předků, ale i to, že nebylo jednoduché projít reemigrací, návratem domů, kde už dávno bylo vše jinak. Ani návrat do církve nebyl přesně do toho duchovního prostředí, jaký navrátilci čekali, vyhlíželi a potřebovali. Tohle všechno musel někdo snést, mnohdy anonymní lidé, kteří také žijí ve vzpomínkách vašich rodů a rodin. Zář jejich rozhodnutí a unesení všech břemen je něčím, co podtrhuje rozdílnost jednoho každého z nás. Celý příspěvek