Archiv pro rubriku: Návštěvy

Raději 40 nezaměstnaných než 40 mrtvých (z Falcka – I.)

SONY DSCTak tohle jsem slyšel z úst pověřence falcké Diakonie pro uprchlíky, pana Schotta. Jako titulek to zní divně, ale má to svůj kontext, který je zajímavě a inspirativně křesťanský.

S panem Reinhardem Schottem jsem se setkal v rámci svého půlročního hostování v partnerské církvi, kterou je Evangelická církev ve Falci. Ústředí má ve Špýru (Speyer). Tady také mám své zázemí a odtud se organizují moje výjezdy do sborů a dalších církevních zařízení, při kterých přibližuji naši reformaci, minulost, kulturu, současnost, ekuménu a vůbec společenskou situaci.

Německo je v uprchlické problematice jinde než naše republika, proto jsem stál o to, aby došlo k setkání s oním pověřencem velice krátce po mém příjezdu do Špýru. Protože mě to hodně zajímá, proč lze v sousedních zemích přistupovat k téže problematice různě. Seznámil mě s daty, souvislostmi, dostali jsme se i na jeho očekávání pro budoucnost. Dneska uvedu jen to, co bylo podstatné pro jeho tezi o nezaměstnaných a mrtvých. Celý příspěvek

„Wir gehören zur reformatorischen Familie“

lk_ruml_joel_01Synodalsenior i.R. Joel Ruml von der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in Tschechien ist internationaler Gast der pfälzischen Landeskirche

Speyer (lk). An den Beginn der „Samtenen Revolution“ in der damaligen Tschechoslowakei erinnert sich Joel Ruml ganz genau. Damals, 1989, war der heute 62-Jährige Pfarrer in einer Gemeinde der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) in Velke Mezirici und erlebte hautnah den Umbruch von einem kommunistischen Regime, das auch über die Kirchen die totale Kontrolle ausübte, zu einem demokratischen Staatsgefüge. „Wir spürten endlich Freiheit“, schildert Ruml, der zurzeit als „internationaler Gast“ der pfälzischen Landeskirche Kirchengemeinden und Diensten für Vorträge, Gespräche und Gottesdienste zur Verfügung steht.

Vieles auf den Weg gebracht

2003 wählte die Synode der 1918 durch die Vereinigung der reformierten und lutherischen Gemeinden in Böhmen und Mähren gegründeten und heute rund 100.000 Mitglieder zählenden EKBB Joel Ruml zum Synodalsenior (entsprechend dem Amt eines Kirchenpräsidenten). Zwei Amtsperioden, zwölf Jahre, war Ruml als oberster Repräsentant der Böhmischen Brüder viel im Land unterwegs. Er hat die Gemeinden seiner Kirche bereist, Gottesdienste und Bibelstunden gehalten und vieles auf den Weg gebracht, was der EKBB inzwischen zu ökonomischer und ideologischer Selbstständigkeit verholfen hat. Ein drittes Mal habe er nicht zur Wahl antreten wollen, sagt Ruml. Nun habe er Zeit, als Pfarrer und unabhängig von Amt und Würden weiterhin für seine Kirche zu werben. Celý příspěvek

Bez Husa by to nebylo – II

Husovi bylo srdečně jedno, zač byl brán, jestli za kacíře, nebo svatého, předreformátora nebo reformátora, revolucionáře nebo socialistu, nacionalistu nebo jazykovědce. Kategorizaci dělal každý, kdo se s ním nějak potřeboval vyrovnávat. A když se tak začalo dít, tak on už si užíval nebeského společenství, které – jak si myslím – mu poskytlo něco úplně jiného než starost o to, zač jej lidé mají.

constanz_5Přesto však některé škatulkování se moc nepovedlo. Teď nemyslím to účelové, manipulovatelné, jak s ním zacházeli naši předcházející vladaři. Spíše myslím na utřídění na oblaku svědků, jak jej tvořil okolní svět. V něm se na dlouhá léta udomácnil názor, že Hus je jenom jakýsi předjezdec, constanz_6že pořádná reformační Tour začíná až Kalvínem a Lutherem. Spousta všelijakých oslavných vizualizací a artefaktů to právě tak zpodobňují, například i známé sousoší reformátorů ve Wormsu, kterému Luther vévodí a ostatní mu tvoří jakési podnoží. Hus je ten sedící pod stojícím Lutherem (z našeho pohledu vpravo), s křížem, s trochu smutným obličejem. Pravděpodobně mě určil náš učitel církevních dějin Amedeo Molnár, když trval na tom, že není předreformace a reformace, že všechno jsou to reformátoři, kterým šlo v té které lokalitě a národní komunitě o to, aby církev měla lesk a krásu. Proto jsem byl vždycky trochu citlivý na to, jak se o Husovi někde v cizině mluvilo. Celý příspěvek