Den státnosti a osobní rozhodování

pravda_viteziSynodní rada ČCE začátkem března 2013 poslala panu prezidentovi před nástupem do úřadu dopis, kde se zabývala jak stylem jeho předvolební kampaně, tak i heslem na jeho standardě, tj. vítězící pravdou. Rovněž se dotkla jeho plánu stát se prezidentem deseti milionů lidí. Součástí dopisu bylo i přání do plnění úkolu v novém úřadě a ujištění, že křesťané se modlí za ty, kdo mají moc a že se tak bude dít i z naší strany.

Mj. bylo v dopise uvedeno: Pravdu a pravdivost považujeme za základní kritérium velikosti člověka a světa. Každý člověk, který se ve Vašem okolí bude pohybovat a je spojen s neprůhledností a korupčními způsoby, podkopává jakoukoliv snahu o pravdivost. Pravděpodobně i takoví lidé ovlivňovali Vaši kampaň. Na jedné straně Vám významně pomohli k vítězství, na druhé straně však také mnohé odradili tím, jak skutečnost zamlčovali nebo účelově upravovali.

Máme za sebou rok a půl působení pana prezidenta. I kdyby se způsob současného vládnutí nevzdaloval heslu na prezidentské vlajce, přece jen ve srovnání presidentů, prvního a zatím posledního, existuje obrovský rozdíl. Myšlení a způsoby Tomáše G. Masaryka a Miloše Zemana jsou si tak vzdálené v neprospěch současného prezidenta, že to na jednu stranu nedává přílišnou naději na lepší poměry v systému fungování našeho státu a života naší společnosti. Na druhou stranu tato skutečnost žádá zachovat si jistý odstup od stylu, který za celou dobu nenese stopy jakékoliv reflexe a snahy, byť jen o píď přiblížit se ideálům, na kterých tato republika vznikla.

Pozvání na Hrad při předání státních vyznamenání 28.10.2014 jsem dostal, ale účastnit jsem se z uvedených důvodů nemohl.

Napsat komentář