Rodinně-církevní jubileum

Pocházím z rodiny, která nezůstala zcela stranou života církve. V letošním roce si chceme připomenout jubilea našich rodičů, Jiřího (*1915) a Marie (*1925) Rumlových.

BránaA KlíčUčiníme to vydáním publikace, která bude mít dvě části – v jedné se chronologicky představí kazatelství našeho otce v jakési harmonii s jeho poutí životem. V druhé části budou zveřejněny různé dokumenty, které souvisejí s jeho angažmá v církvi a ve společnosti. Jde o jinou publikaci, než jakou v roce 1995 pod názvem Brána a klíč vydal sám, v níž zveřejnil především své úvahy, přednášky a studie.

Kázání pocházejí z let začátků (40.-50. léta), zralosti (60.-70. léta) a putovanikončí závěrem kazatelské služby (80. léta), všechna patří do 20. století. Dokumenty připomenou rukopisy učitelů, přátel a vrstevníků, korespondenci týkající se různých etap života církve, významnou součástí jsou i fotografie, povětšinou ze služebního světa, ale také i rodinného. Záměrem bylo, aby tato publikace neopomněla jubileum maminky, která byla věrnou průvodkyní svému muži, kdy jeho službu dotvářela prakticky.

Protože vím, že v církvi je řada lidí, kteří oba rodiče znali, a protože tato kniha vychází vlastním nákladem, nebude v obvyklé distribuci. Zájemci se mohou obrátit přímo na mě, a po jejím veřejném představení (srpen 2015) bude zaslána poštou. Cena bude 200 Kč + poštovné.

MistrJnHusKromě toho mohu poskytnout i zmíněnou publikaci Brána a klíč, stejně jako druhou publikaci, kterou otec vydal, a sice reprint Mistr Jan Hus od Jana Karafiáta. Od obou titulů je ještě několik výtisků k dispozici.

Napsat komentář