Výběr z programu – únor 2014

2. – Praha – Libeň – bohoslužby

3. – setkání s Poradním odborem evangelizačním a misijním

4. – zasedání SR

5. – Řídící výbor ERC

5. – 7. – cesta do Bad Alexandersbadu

8. – Chrudim – pohřební rozloučení

10. – zasedání Komise pro výročí

13. – HTF UK – Společný hlas – mezináboženský dialog

15. – 22. – dovolená

24. – zasedání Poradního odboru teologického

28. jednání s delegací Ref. církve z Polska

Napsat komentář