Výběr z programu – červen 2015

3. – 7. Stuttgart – Evangelický Kirchentag

8. Husovská ekumenická komise

9. Pastorálka pražského seniorátu

Setkání s hosty z Presbyterní církve v Koreji

10. Zasedání synodní rady

11. Řídící výbor ERC

12. Jednání poradního odboru pro misii a evangelizaci

14. – 16. Řím – bohoslužba smíření

26. – 28. Pfalcko – přednáška a kázání při shromáždění GAW

29. jednání komise k ukončení vikariátu

30. zasedání synodní rady

3. – 4. 7. Kostnice – výročí smrti mistra Jana Husa

5. 7. – Plzeň – výročí sboru

5. – 6. 7. Praha – Husovské slavnosti

 

Napsat komentář