Výběr z programu – květen 2015

3. Lázy, Kateřinice – bohoslužby

5. Komise pro ordinace

Teologická komise synodu

6. Jednání komisí pro Husovské slavnosti

7. Brno – zahájení projektu „Život ve stínu šibenice“

Praha – setkání evropských zástupců Evangelisches Bund

12. zasedání synodní rady

14. – 17. jednání 34. synodu ČCE

17. Beroun – bohoslužby

18. Husovská ekumenická komise

19. – 21 Budapešť – jednání delegací ČCE, Presbyterní církev Nizozemí a Reformované církev v maďarsku

22. Kozí Hrádek – Setkání s M.J. Husem ve slově a filmu

24. Krabčice – bohoslužby (svatodušní neděle)

24. – 25. Berlín – ekumenické bohoslužby k výročí Husova upálení

26. zasedání synodní rady

28. předsednictvo ERC

30. Husinec – otevření Husova památníku

31. Libkovice – bohoslužby

3. – 7. 6. – Stuttgart – Evangelický Kirchentag

 

Napsat komentář