Výběr z programu – listopad 2015

1. presbyterská ordinace – Volyně

3. zasedání synodní rady

4. Řídící výbor ERC

8. návštěva sborů Velim + Kolín

Ekumenická bohoslužba – Bílá Hora

10. kazatelská služba – Rotunda Nalezení sv. Kříže

15. křestní bohoslužby – Olomouc

18. zasedání synodní rady

21. mimořádné zasedání synodu + slavnostní předání úřadu

25. ekumenická bohoslužba k zakončení Husova roku – Týnský chrám

26. Valné shromáždění ERC

26. – 28 – synod Evangelické církve Hessensko-Nassavské – Frankfurt n.M.

29. 1. adventní neděle – bohoslužby – Rokycany

 

Napsat komentář