Výběr z programu – říjen 2015

6. zasedání synodní rady

8. komise k Husovu roku

10. návštěva sboru Praha-Dejvice – výročí započetí práce

12. + 13. komise pro výročí a Husův rok

15. předkřestní příprava – Olomouc

18. bohoslužby díkčinění – Klášter nad Dědinou

                Ordinace nových kazatelů církve – Praha-Střešovice

26. účast při pastorální konference kazatelů Západočeského seniorátu – Plzeň

Husovská ekumenická komise

27. předsednictvo ERC

28. Modlitba za domov

 

Napsat komentář